במטה שירות חרבות ברזל פועלים מאות מתנדבים.

בעלי התפקידים (בהתנדבות מלאה) בצוות המנהל: