ארגונים

ארגונים

ברנז'ת מנהלי השרות בישראל, שבה חברים אלפי מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלי שירות מכל ארגוני השירות בארץ, משתתפת בצער המשפחות השכולות ובחרה לפעול כדי לסייע.

Tim has been featured on...